INDHOLD

Indledning

GRUNDLÆGGENDE
Skærmbilleder
Lær hurtigt

VINDUER
Råmateriale
Projekt
Film
Kapitler
Indeksering
Beskæring
Billedformat
Menu
Objekter
Kardinal
Stilbilleder
Lænker
Grupper
Palet
Navigering
Pauser
Simulering
Overgange
NTSC Farver
Gen-EFX
Import/Eksport
Underbillede
Skabelon
Baggrundsmusik
Film menu
Opbygge film menu
Egne knapper
Scener
Opret stil
Diasshow
Avanceret
Timing
Relationer

Egenskaber
Værktøjer

Kompiler
DVD Brænding
Verificering

EFTERSKRIFT
Blandings måder